Stichting Vrienden van Stichting Huis van Ontmoeting

Doel: het ondersteunen van de stichting ‘Stichting Huis van Ontmoeting’ en alles wat dit bevordert in de ruimste zin van het woord.

De Stichting Vrienden Huis van Ontmoeting wil dit doel verwezenlijken door het verwerven van gelden ter financiële ondersteuning van Stichting Huis van Ontmoeting

Het bestuur van de Stichting Vrienden Huis van Ontmoeting heeft vijf onbezoldigde leden waarvan er tenminste drie bij voorkeur betrokken dienen te zijn bij de wijkgemeente De Drie Ranken:

 

Voorzitter: Steven Gerritsen

 

 

 

Secretaris: Niels Nieuwenhuizen

 

 

 

Penningmeester: Henk Bijl

 

 

 

Algemeen lid: Johan Kuipers

 

 

 

Algemeen lid: José Kuipers

 

 

Secretariaat postadres:
Wantsnijdershoeve 6, 7326 XA Apeldoorn

Secretariaat email adres:
info@vriendenhvo.nl
https://stichtinghvo.nl/vvhvo/

KvK nummer: 71694676
RSIN: 858813476
IBAN: NL30 INGB 0009 1129 21

Financieel wordt dit mogelijk gemaakt door verwerven van subsidies, donaties, schenkingen, etc. Er zal actieve geldwerving plaatsvinden bij individuen én ondernemers. Financiële verantwoording wordt afgelegd middels Jaarstukken.