Stichting Huis van Ontmoeting

Doel: het bevorderen van Welzijn, Ontmoeting en Zingeving voor mensen in de wijk de Maten ongeacht leeftijd of levensovertuiging en alles wat dit bevordert in de ruimste zin van het woord.

De Stichting wil dit doel verwezenlijken door activiteiten gericht op ontmoeting, armoedebestrijding, onderlinge zorg en hulp, (geestelijk) welzijn, zingeving en het bevorderen van duurzaamheid in brede zin.

Het bestuur van de Stichting Huis van Ontmoeting heeft vijf onbezoldigde leden waarvan er tenminste drie betrokken zijn bij de wijkgemeente De Drie Ranken:

 

Voorzitter: Kees Gorter

 

 

 

Penningmeester: Piet Mooren

 

 

 

Secretaris: Evert Schut

 

 

 

Algemeen lid: Jacqueline Pol                      

 

 

 

Algemeen lid: Vincent Althof

 

 

Secretariaat postadres:
Landmetersveld 716, 7327 KK Apeldoorn

Secretariaat emailadres:
info@stichtinghvo.nl
https://stichtinghvo.nl/sthvo/

KvK nummer: 71663770
RSIN: 858801553
IBAN: NL67 INGB 0008 5034 83

Financieel wordt de Stichting mogelijk gemaakt door verwerven van subsidies, donaties, schenkingen, etc. Er zal geen actieve geldwerving door collectes of acties plaatsvinden. Financiële verantwoording wordt afgelegd middels Jaarstukken.