Projecten 2021

De volgende activiteiten zijn in 2021 met behulp financiële ondersteuning van de stichtingen en andere instanties tot stand gekomen. Ondanks alle beperkingen door de corona gezocht naar wat wel kan:

DIGICOACH

In dit project zijn jongeren de coach van senioren met beperkte digitale vaardigheden.  De stap naar bestaande digitaliseringsprojecten blijkt voor deze groep ouderen vaak te groot. Digicoach is een uniek project. Het is gericht op de individuele hulpvraag van de senior. Het is één-op-één: senior met eigen digicoach. Het is in principe bij de senior thuis. En door financiële ondersteuning via Huis van Ontmoeting is het gratis. In juni/juli is er succesvol  een pilot gedaan. Er wordt nu met een nieuwe groep senioren gestart in oktober.

Subsidieregeling Gebiedsparticipatie van de Gemeente Apeldoorn

Het doel van de Subsidieregeling Gebiedsparticipatie is het stimuleren, verbreden en uitbreiden van participatie in en vanuit gebieden, zodat gemeente en inwoners samen werken aan vitale straten, buurten, wijken en dorpen.

 

FEEL Concerten

Deze zondagmiddag concerten beginnen weer in september 2021!

Vanwege de COVID-19 maatregelen was het sinds december 2020 helaas niet mogelijk de concerten reeks door te laten gaan. Maar nu zijn er weer mogelijkheden om een nieuwe serie FEEL concerten ‘coronaproof’ te organiseren: maximaal 60 bezoekers, 1,5 m. afstand.

  • 19 september 2021: Charlotte Glorie, zang en kleinkunst, ter gelegenheid van de openingsweek van De Drie Ranken 2x concert. Start om 14.30 en om 16.00 uur.
  • 14 november 2021: Gijs van Schoonhoven, improvisatie op orgel bij geluidloze (stomme ) film “Steamboat Bill”.

In 2022 gaan we verder op de volgende zondagmiddagen: 16 januari, 10 april, 12 juni, 25 september en 20 november.

Dit project wordt financieel gesteund door:

Initiatievenregeling van de Gemeente Apeldoorn

We juichen het toe als inwoners zich inzetten voor Apeldoorn. Zeker als het gaat om initiatieven die van Apeldoorn een nog mooiere, leukere, betere en socialere plek maken om te wonen. We streven naar een gemeente waar iedereen mee kan doen. Dat geldt in het bijzonder voor volwassenen en kinderen voor wie dit minder vanzelfsprekend is.

LHBTI-ouderen

De LHBTI-ouderen (Roze 50+) Apeldoorn organiseert maandelijkse bijeenkomsten met als doel het tegengaan van vereenzaming en het in contact brengen met andere LHBTI-ouderen (veelal alleenstaanden). Daarbij is de verwachting dat buiten deze bijeenkomsten contacten ontstaan om elkaar te ontmoeten. De groep werkt onder de paraplu van de Stichting Roze 50+ Nederland, die is voortgekomen uit een samenwerking met de ANBO en het COC Nederland.
In 2021 en 2022  worden een aantal dag- en avondbijeenkomsten georganiseerd.

Dit project wordt financieel gesteund door:

Initiatievenregeling van de Gemeente Apeldoorn

We juichen het toe als inwoners zich inzetten voor Apeldoorn. Zeker als het gaat om initiatieven die van Apeldoorn een nog mooiere, leukere, betere en socialere plek maken om te wonen. We streven naar een gemeente waar iedereen mee kan doen. Dat geldt in het bijzonder voor volwassenen en kinderen voor wie dit minder vanzelfsprekend is.

Oud Geleerd, Jong Gedaan:
collegereeksen met thema’s waar we in deze wereld mee bezig zijn: meer info

Dit project wordt financieel gesteund door:

Initiatievenregeling van de Gemeente Apeldoorn

We juichen het toe als inwoners zich inzetten voor Apeldoorn. Zeker als het gaat om initiatieven die van Apeldoorn een nog mooiere, leukere, betere en socialere plek maken om te wonen. We streven naar een gemeente waar iedereen mee kan doen. Dat geldt in het bijzonder voor volwassenen en kinderen voor wie dit minder vanzelfsprekend is.

Groene voortuin:
Een voor alle inwoners van de wijk de Maten toegankelijke ‘Groene Voortuin’ bij de Drie Ranken, waardoor bijdrage aan biodiversiteit en vitaliteit: meer info

Dit project wordt financieel gesteund door:

Initiatievenregeling van de Gemeente Apeldoorn

We juichen het toe als inwoners zich inzetten voor Apeldoorn. Zeker als het gaat om initiatieven die van Apeldoorn een nog mooiere, leukere, betere en socialere plek maken om te wonen. We streven naar een gemeente waar iedereen mee kan doen. Dat geldt in het bijzonder voor volwassenen en kinderen voor wie dit minder vanzelfsprekend is.

Reparatiecafé:
de plek voor reparatie van kapotte huishoudelijke artikelen en/of huisraad: meer info
Dit project wordt financieel gesteund door:

De Haëlla Stichting (info@haella.nl ) steunt wereldwijde, kleinschalige initiatieven, waarvan de doelgroep direct profijt heeft en waarbij vrijwilligers betrokken zijn. Projecten die een startsubsidie behoeven om slagkracht te ontwikkelen. Bijzondere projecten die zich nog moeten bewijzen en voor andere fondsen misschien te risicovol zijn. Projecten op de volgende gebieden: Geloof en Samenleving, Vrede en Mensenrechten, Samenleven in Nederland, Milieu en Duurzaamheid)